+ 5 ans

VÝTAHY, s.r.o.

Vrchovecká 216
594 29 Velké Meziříčí
République tchèque

Informations entreprise  VÝTAHY, s.r.o.

Présentation

Development, designing, manufacturing, assembly, overhauls, and service of elevators and lifting technologies:
- modern passenger lifts for apartment houses
- passenger lifts for hotels
- hydraulic passenger and cargo lifts for elevations up to 24 meters
- cable lifts and lift cabins
- passenger and cargo chain lifts
- automatic cargo lifts, small cargo lifts
- meal lifts for hospitals
- bed lifts
- lifts for automobiles and parking centers
- panoramic lifts
- lift components, automatic doors for lifts, lift cabins, lift motors and drives
- modernization and reconstructions of passenger lifts
- steel doors and gates with electrical drive for garages and industrial buildings (vertically sliding gates, horizontally sliding gates, roller gates, sectional tilting gates)
- metallic automatic gates for halls, hall gates with automatic control
- TRIDO garage gates
- components for TECHNOPARK garage gates
- hall portal cranes up to 5 t, crane taxiways
- custom-made locksmith works orientated to steel constructions
- metal welding, manufacturing of weldments
- machine engineering (metal sheets CNC processing, metal sheets chamfering, bending, metal machining)
- powder painting of metals – KOMAXIT
- sale of metallurgical materials – only in the Czech Highlands region

Informations générales

Année de création 1992
46342354
Capital 600 000 CZK
Nature de l'établissement Siège
TVA CZ46342354
Fax +420 566 521 750
Site web http://www.vytahy.com

Vidéos de l'entreprise

Banques

 • ČSOB Žďár nad Sázavou 107941142/0300

Import

Zone : Europe Occidentale
Pays : Allemagne

Export

Zone : Europe Centrale / Europe de l'Est, Europe Occidentale
Pays : Slovaquie, Russie, Autriche, Allemagne

Certifications

 • Type

  ČSN EN ISO 9001: 2009

 • Type

  ČSN EN ISO 14001: 2005

 • Type

  OHSAS 18001: 2008

Chiffres clés VÝTAHY, s.r.o.

Effectifs

 • À l'adresse

  172 Employés

 • Entreprise

  172 Employés

Chiffre d'affaires

 • 2017

  392 820 000 CZK

 • 2016

  350 470 000 CZK

 • 2015

  263 590 000 CZK

 • 2014

  251 364 000 CZK

 • 2013

  255 125 000 CZK

Dirigeants VÝTAHY, s.r.o.

Informations dirigeants

Ing. Viktor Sobotka

Directeur Général (Ředitel, společník)

Pan Luboš Minařík

Dir/Resp des Ventes (Jednatel, obchodní manažer, zástupce ředitele)

Pan Stanislav Krejčí

Directeur / Responsable (Manažer enviromentu, public relation pro EMS, správce investic)

Pan Martin Krejčí

Dir/Resp Production (Vedoucí úseku výroby)

Bc. Tereza Jičínská

Dir/Resp Adm. et Financier (Vedoucí úseku ekonomiky)

Pan Pavel Smolík

Dir/Resp Qualité (Manažer kvality, vedoucí kontroly a řízení jakosti)

Pan Ondřej Hladký

Dir/Resp des Achats (Nákup,zásobování)

Activités VÝTAHY, s.r.o.

Activités principales selon la classification Kompass

 • Producteur
 • Distributeur
 • Prestataire de services

Activités secondaires selon la classification Kompass

 • Producteur
 • Distributeur
 • Prestataire de services

Autres classifications

NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků (234)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (234)
NACE CZ (CZ 2008) :
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění (256)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Traitement et revêtement des métaux; usinage (256)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba elektronických součástek a desek (261)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication de composants et cartes électroniques (261)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení (271)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques, de matériel de distribution et de commande électrique (271)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních elektrických zařízení (279)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication d'autres matériels électriques (279)
NACE CZ (CZ 2008) :
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activités d'architecture et d'ingénierie (711)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních technických keramických výrobků (2344)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique (2344)
NACE CZ (CZ 2008) :
Tváření ocelových profilů za studena (2433)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Profilage à froid par formage ou pliage (2433)
NACE CZ (CZ 2008) :
Tažení ocelového drátu za studena (2434)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Tréfilage à froid (2434)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba kovových dveří a oken (2512)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication de portes et de fenêtres en métal (2512)
NACE CZ (CZ 2008) :
Obrábění (2562)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Usinage (2562)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních kovodělných výrobků j n (2599)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. (2599)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba elektronických součástek (2611)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication de composants électroniques (2611)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů (2711)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques (2711)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních elektrických zařízení (2790)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication d'autres matériels électriques (2790)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků (2815)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission (2815)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení (2822)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication de matériel de levage et de manutention (2822)
NACE CZ (CZ 2008) :
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení (3313)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Réparation de matériels électroniques et optiques (3313)
NACE CZ (CZ 2008) :
Opravy elektrických zařízení (3314)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Réparation d'équipements électriques (3314)
NACE CZ (CZ 2008) :
Opravy ostatních zařízení (3319)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Réparation d'autres équipements (3319)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní stavební instalace (4329)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Autres travaux d'installation (4329)
NACE CZ (CZ 2008) :
Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activités d'ingénierie et de conseils techniques (7112)
ISIC 4 (WORLD) :
Fabrication d’autres articles en porcelaine et en céramique (2393)
ISIC 4 (WORLD) :
Sidérurgie et première transformation de l’acier (2410)
ISIC 4 (WORLD) :
Construction et menuiserie métalliques (2511)
ISIC 4 (WORLD) :
Traitement et revêtement des métaux; façonnage (2592)
ISIC 4 (WORLD) :
Fabrication d’ouvrages en métaux, n.c.a. (2599)
ISIC 4 (WORLD) :
Fabrication de composants électroniques et de dispositifs d’affichage (2610)
ISIC 4 (WORLD) :
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques, de matériel électrique de distribution et de commandes (2710)
ISIC 4 (WORLD) :
Fabrication d’autres matériels électriques (2790)
ISIC 4 (WORLD) :
Fabrication de paliers, d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission (2814)
ISIC 4 (WORLD) :
Fabrication de matériel de levage et de manutention (2816)
ISIC 4 (WORLD) :
Réparation de matériel électronique et optique (3313)
ISIC 4 (WORLD) :
Réparation de matériel électrique (3314)
ISIC 4 (WORLD) :
Réparation d’autres matériels (3319)
ISIC 4 (WORLD) :
Autres travaux d’installation (4329)
ISIC 4 (WORLD) :
Activités d’architecture et d’ingénierie et de conseils techniques connexes (7110)

Vidéo VÝTAHY, s.r.o.